Scan van ANP Grote Net 18-05-1940, pagina 3 van 155

3)
buitenland. amerika en de middellandsche zee.
W a s h i n g t o n ,
17 mei (d.n.b.) -staatssecretar is huil heeft
heden ten aanzien van de vraag, of de schepen der vereenigdë staten
gewaarschuwd zijn om de middellandsche zee niet aan te doen', ver-klaard,
dat dit niet het geval was.
omtrent het in europa vertoevende eskader der amerikaansche
vloot verklaarde huil, dat dit voor Lissabon voor anker ligt en
geen nieuwe instructies heeft gekregen,
voorts dementeerde hulL
de bewering, die in zekere berichten is gedaan en volgens welke
de amerikaansche ambassade in rome instructie zou hebben gekregen
om documenten in cijferschrift te verbranden.
(4102/jn/cr)
00.22
4)
moord in oxford.
I o n d e n, 17 mei (d.n.b.)-een ernstig incident heeft zich voorge
daan in de universiteit van oxford.
uit een kamer werden plotseling
schoten gelost op eenige studenten op het binnenplein,
een der
studenten werd gedood, twee zwaar gewond, en e e n licht gewond,
de
oorzaken van dezen aanslag worden niet bekend gemaakt.
(4102/jn/cr)
00.24
5)
engelsche kroonraad bijeen.
L o n d e n ,
17 mei (d.n.b.) in het buckinghampaleis is hedenavond
een kroonraad gehouden, waarbij chamberLain, attlee, Lord lucan
en hudson tegenwoordig waren.
4102/jn/cr)
00.25


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden