Scan van ANP Grote Net 02-06-1940, pagina 69 van 77

band 51 )
s p o r t . -+++++++++++
voetbal.
het gouden eeuwfeest van ,,quick'' te amersfoort.
a r n e r s f o o r t
, 2 juni in een dezer dagen gehouden vergadering
van bestuur en feestcommissie der a.f.c. , ,quick'' te arnersfoort
is besloten om de voorbereidende actie ten behoeve van de herdenking
van het 50-jarig bestaan voorloopig stop te zetten.
spontaan werd besloten om uit het halve-eeuw-quickfonds, dat
in de laatste driejaar is gevormd, een bedrag van fl. 100.-beschik-baar
te stellem voor de her stellingswerken in stad en omtrek.
(4967/ht/em)
voetbal.
amersfoortsch efltal -'t gooi 1
a m e r s f o o r t , 2
juni. zondagmiddag werd op ,,birkhoven''
een wedstrijd gespeeld tusschen het amersfoortsch elftal en 't
gooi 1. het amersfoortsch elftal won met 2 -1 . met de rust was
de stand O -O . de recette van dezenwedstrijd was bestemd voor het
comité tot herstel van ons vaderland.
(4967/ht/em)
22.13


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden