Scan van ANP Grote Net 09-05-1940, pagina 13 van 203

band 16
,voor de avondbladen van donderdag 9 mei.
s p o r t
automobilisme.
ordonnansrit voor officieren en burgers.
' s -g r a v e n h a g e ,
9 mei.— naar wij vernemen organiseert
de kon. ned. automobielclub op zaterdag 27 juli een ordonnansrit
waaraan zoowel officieren als burgers kunnen deelnemen, aan zware
eischen van rijvaardigheid zullen de deelnemers hebben te voldoen,
indien zij dezen rit met succes willen volbrengen, de start zal,
op nader te vermelden plaats, in massa geschieden, waarna de rijders
een aantal controleposten zullen hebben te bezoeken, waarvan zij
de opgave in verzegelde enveloppe eerst bij het vertrekpunt zullen
Ontvangen, het zal er niet toe doen hoe, of met welke snelheid,
zij deze posten zullen bereiken, mits het binnen een bepaalden
tijd geschiedt.
6931/js/im)
05.03
band 17
voor de avondbladen van donderdag 9 mei.
concours voor auto-koetswerken.
' s -g r a v e n h a g e ,
9 m e i . — = ,--4 28 =34,3.3,, zal aan het
concours voor koetswerken, dat de k.n.a.c. op zaterdag 15 juni orga-niseert,
een tentoonstelling van legerwagens worden verbonden,
w^ees<bem-de opperbêvelhebber van land en zeemacht berei
ming heeft verleend.


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden