Scan van ANP Grote Net 25-05-1940, pagina 8 van 77

12)
a n p amsterdam
8.00 uur.
12)
a n p amsterdam
9.00 uur
12)
9.14
bu itenlana.
controle op vreemdelingen in griekenland.
a t h e n e , 25 mei
(d.n.b.) de bladen publiceeren een
verordening van den minister van binnenlandsche zaken, krachtens
welke elke vreemdeling , die grieksch grondgebied
betreedt,
zich binnen 48 uur persoonlijk moet melden bij de politie-autoriteiten,
en ook steeds de papieren bij zich moet hebben,
waarin zijn verblijf in griekenland gerechtvaardigd wordt,
overtreders van deze verordening worden uitgewezen of
geinterneerd.
4102/0508/o/ts)
9.16
13)
boersenzeitung over de vijfde colonne.
b e r l i j n , 25 mei
(d.n.b.) sinds weken heeft de vijandelijke
propaganda zich bediend van het slagwoord der vijfde colonne,
om in de niet-oorlog-voerende landeneen vervolgingspsychose te
ontketenen en hen op deze wijze in een toenemende vijandschap
tegen duitschland op te zweepen.
aldus begint het hoofdartikel van den diplomatieken medewerker
van de berliner boersenzeitung, waarna het blad vervolgt: ,, terwijl
men nu probeert, de politiek der vijfde colonne als een duivelsche
uitvinding van de duitsche strategie voor te stellen, kan


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden