Scan van ANP Grote Net 01-06-1940, pagina 58 van 90

64)77853,)-,.
de finsche verliezen in den oorlog met rusland.
h e l s i n k i,1 juni (d.n.b.) van officieele zijde wordt
het getal der totale finsche verliezen tijdens den finsch-russischen
oorlog aangegeven met 66.406 manschappen en wel
19.576 gesneuvelden,
3.273 vermisten en 43.557 gewonden,
naar verluidt heeft vooral de laatste oorlogsweek op de karelische
landengte en ten noordoosten van het ladoga-meer de zwaarste
verliezen geeischt.tot de verloren manschappen behtoren
2.594 officieren, 11.564 onderofficieren en 52.248 soldaten.
(4102-2513-o/fs)
Jt
65)
verbetering. het d.n.b. geeft de volgende verbetering op het duitsche
legerbericht van heden, de vijfde zin van het bericht (tweede zin
van tweede alinea) moet als volgt luiden:
er werden
vijf transportschepen tot zinken gebracht, terwijl
drie kruisers of torpedojagers alsmede tien koopvaardijschepen
in totaal 70.000 ton , door bomtreffers zwaar beschadigd werden.
(41 02-2613-o/fs)
15.15)


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden