Scan van ANP Grote Net 17-01-1940, pagina 162 van 216

de in het ijs beknelde
schepen.
heymans bracht boodschap van den burgemeester van urk.
u r k , 17 januari.-de burgemeester van urk heeft vanmiddag
omstreek s drie uur
den-sportvlieger heymans telefonisch verzocht
een brief op een der vastgeraakte schepen te werpen,waarin de
vraag werd gesteld of er nog een ijsvlet
noodig w a s . de heer
heymans cirkelde op geringe hoogte boven de schepen en wierp
vervolgens de brief met
ballast omlaag, nadat de leden der
bemanning den inhoud hadden gelezen,schreven zij
met kolen op
het ijs het woord '»neen'', de heer heymans begaf zich daarop
naar den burgemeester van urk, wien hij de boodschap overbracht,
deze evenwel wilde ter geruststelling een uitvoeriger
boodschap
hebben,waarop heymans andermaal opsteeg en een tweede brief
op
een der schepen wierp, waarin om een uitvoeriger antwoord
werd verzocht.
wederom met behulp van kolen verschenen op het ijs de woorden
indien noodig lichtseinen,
onmiddellijk keerde de heer heymans
naar urk terug om het antwoord bij den burgemeester te laten
afgeven.
de sportvlieger vertelde nog, dat hij gezien had, dat de
achtersteven van een der schepen geleidelijk zonk,, terwijl een
tweede schip water maakte, aan het derde vaartuig kon hij niets
bijzonders bemerken.
(1872-7918-ss/fs) 18.16)


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden