Scan van ANP Grote Net 30-05-1940, pagina 51 van 106

britsche schepen voor belgische kust tot zinken gebracht.
b e r l ij n , 30 m e i . ( d . n . b . ) i n
den namiddag en op den avond
van 29 mei hebben duitsche vliegers onder leiding van de generaals
grauert en von richthofen in de haven en het zeegebied van duin-kerken-
oostende britsche oorlogs-en transportschepen aangevallen,
die de resten van het geslagen britsche expeditieleger naar engeland
zouden
terugbrengen.
de aanval werd gericht op ruim zestig schepen, drie oorlogsschepen
en zestien troepentransportvaartuigen, waaronder schepen van ruim
15.000 ton, werden door de aanhoudende geconcentreerde
bomaanvallen
tot zinken gebracht. 31 andere schepen kregen voltreffers, werden
zwaar beschadigd, deels onbestuurbaar gemaakt, deels in brand ge-schoten.
de sluizen van de haven van duinkerken zijn volkomen vernield,
de havenbassins leeggeloopen. jachtvliegers, die tezamen met de
bommenwerpers den strijd tegen de engelschen voerden, schoten 68
vliegtuigen neer. hierbij onderscheidde zich vooral de eenheden van
kolonel von massow. tien andere vLiegtuigen, die de inscheping
beschermden, werden door de luchtdoelartilIer ie neergehaald, de
luchtdoeiartillerie bracht bovendien een klein oorlogsschip tot
zinken en beschadigde vijf anderen door rechtstreeksche
treffers
op ernstige wijze.
(4102/2013.o/j b)


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden