Scan van ANP Grote Net 15-01-1940, pagina 8 van 197

00.35
00.39
band 4
a m e r i k a.
leden van revolutionnaire organisatie gearresteerd.
n e w
y o r k, 14/1 (reuter).-
welke zich "christelijk
front"
agenten van het federale bureau,
achttien leden van een organisatie,
noemdej^,zi jn gearresteerd door
beschuldigd van samenzwering met
het doel in de vereenigde staten een revolutie te verwekken, de
regeering omver te werpen en een dictatuur in te stellen.
een klein tuighuis werd blootgelegd te new york city.
beweerd
wordt, dat het "christelijk front" voornemens was zich ervan te
bedienen voor revolutionnaire doeleinden.
verklaard wordt, dat de gearresteerde personen zijn opgetreden
als leden van "
sportclubs" en van plan waren met ingang van 20
januari een regime van trterreur in te stelLen, tot uitroeiing van
alle joden en inbezitneming van openbare nutsbedrijven.
deze mededeelingen zijn gedaan door edgar hoover, den chef van
de arnerikaansche g-men.
4113/rz/cr)
w e s t e l i j k
f r o n t.
de verloven van britsche expeditieleger
ingetrokken.
L o n d e n ,
14/1 (reuter).-
het ministerie van oorlog deelt mede,
dat de verloven van het britsche expeditieleger tijdelijk zijn
opgeschort.
4113/rz/cr)


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden