Scan van ANP Grote Net 28-05-1940, pagina 56 van 117

60) ') 14.36 uur
10)
n o o t
v o o r
de
r e d a c t i e s .
(niet voor publicatie)
van de zijde der duitsche autoriteiten wordt er op gewe-zen,
dat het ongewenscht i s melding te maken van de eervolle ont-heffing
uit z i j n functie van den wnd.secretaris-generaal van het
departement van financien en van de benoeming van een nieuwen wnd.
secretaris-generaal.
vdk/wr)


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden