Scan van ANP Grote Net 31-05-1940, pagina 82 van 118

band 74.
buitenland•
britsche kruiser gezonken.
I o n d e n , 31 mei.(d.n.b.).-officieel is toegegeven, dat de
britsche kruiser ,,curlew**, groot 4290 ton, tengevolge van een
bomaanval eenige dagen geleden aan de noordkust van noorwegen is
gezonken.
(4102/5517/jn/jb)
het frontbericht.
b e r l ij n , 31 mei.(d.n.b.)(d.n.b.).-het frontbericht van het
d.n.b. luidt als volgt:
de fransche troepen, die in Vlaanderen en artois stonden, zijn
in hoofdzaak vernietigd of gevangen genomen, slechts in enkele
stukken bosch en in weinige plaatsjes trachten uiteengeslagen deeLen
van de verslagen fransche legers den onverbiddelijker loop van het
noodlot door laatsten tegenweer nog iets op te houden.
er zullen vermoedelijk nog eenige dagen verloopen tot de defini-tieve
getallen voor gevangenen en buit, die als resultaat van een
grootsch opgezette operatie van drie weken uniek zijn in de krijgs-geschiedenis,
vaststaan.
•<
na den opperbevelhebber van het negende leger, generaal giraud,
is nu ook de opperbevelhebber van het eerste fransche leger,
generaal prioux, in gevangenschap geraakt.
zonder vooruit te loopen op het samenvattende overzicht, kan
reeds thans gezegd worden, dat de aantallen der gevangen fransche
generaals daarmede geenszins zijn uitgeput.
de laatste tegenstand voor duinkerken wordt geboden op een smal
gebied dat een diepte tot 10 km. heeft, van een corridor naar de
kust is in het geheel geen sprake.
de weerstoestand, die ongunstig is voor krachtiger optreden van
luchtstrijdkrachten, komt den vluchtenden britten ten goede,
dichte nevels in het kanaal nemen lukraak vluchtende engelsche
soldaten in hun hoede.


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden