Scan van ANP Grote Net 29-05-1940, pagina 57 van 116

band 52)
rechtszaken.
portemonnaie gestolen ?
a m s t e r d a m , 2 9
mei.-een juffrouw u i t beverwijk werd op
29 februari
j . l .
door de rechtbank te haartem veroordeeld tot
e e n
week gevangenisstraf omdat z i j in een kapperssalon, waar
z i j zich l i e t onduleeren, een portemonnaie met f . 3 . -van een
anderen c l i ë n t zou hebben gestolen.
de vrouw ontkende hardnekkig en een direct bewijs was dan
ook niet aanwezig, wel waren er
vele aanwijzingen tegen haar naar
voren gebracht, toen z i j eenigen t i j d in den kapperssalon was
geweest, had z i j gebruik gemaakt van de w.c. in het waterreservoir
werd 9 dagen later de gestolen portemonnaie leeg teruggevonden.
een getuige had gerinkel van geld gehoord en verschillende
getuigen kwamen vandaag voor het hof, voor welk college de zaak
in hooger beroep werd behandeld, verklaren, dat verd. op het uur,
waarop de d i e f s t a l gepleegd was, bij den kapper was
geweest, daar tegenover stonden echter weer verklaringen van getuigen
a decharge, die pertinent volhielden, dat verdachte pas van huis
was gegaan op een t i j d s t i p ,
dat de d i e f s t a l reeds was gepleegd.
z i j is moeder van elf kinderen en onder de negen getuigen a
decharge waren een paar harer kinderen, die verklaarden, dat z ij
moeder na zes uur bij den kapper hadden afgehaald om boodschappen
te doen. de d i e f s t a l was tegen drie uur gepleegd.
de procureur-generaal mr. a . a . l . f .
v a n
du
l
l e m e n
vond de door de rechtbank opgelegde straf veel te laag. u i t de
verschillende aanwijzingen achtte spr. het bewijs geleverd,
spr. vorderde een.gevangenisstraf van vier weken.
arrest 11
juni.
( 3 9 1 0 / h k / j b)
14.50
band 53)
buitenland,
v e r v o l g
bandbericht 48
reoe van
rijkscommissaris
rijksminister seyss inquart.
door ze onaantastbaar te maken.
gedragen door de z e d e l i j k e kracht van deze grootste
inspanning
voor het eigen volk kwamen wij ook naar dit land. en ook al
liggen


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden