Scan van ANP Grote Net 18-05-1940, pagina 4 van 155

6)
binnenland.
het vondelpark te amsterdam weer geopend.
a m s t e r d a m ,
17 mei.-kbrnet ingang van zaterdag 18 mei zal
het vondelpark te amsterdam weer voor het grootste gedeelte geopend
zijn.
op enkele plaatsen zijn nog militaire afzettingen.
een ieder moet zich strikt houden aan de aanwijzingen van de
schildwachten. het paviljoen, hef melkhuis en het theehuis zijn normaal te
bereiken. (1880/fn/cr)
00.27
7)
f r ö b e l -
herdenkings-comite.
a m s t e r d a m ,
17 mei.-naar het dagelijksch bestuur van het
frobel-herdenkingscomite mededeelt, is het congres voor voorbe-reidend
onderwijs en de tentoonstelling ''honderd jaar kleuter-'
onderwijs'' tot nader aankondiging uit te stellen.
(3880/gk/cr)
00.30
8)
bppmrp
buitenland.
de amerifeaansche vliegtuig productie .
W a s h i n g t o n ,
17 mei (stefani) medegedeeld wordt, dat de
amerikaansche yliegtuifabrieken zich bereid hebben verklaard de
productie tot een maximum te verhoogen, zoodat het volgend jaar het
cijfer van 50.000 toestellen wordt bereikt.
4 M t 411 7/jn/cr ) 0042.


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden