Scan van ANP Grote Net 30-05-1940, pagina 52 van 106

roosevelt bespreekt de militaire situatie.
n e w
y o r k , 30 mei. (d.n.b.).-president roosevelt heeft met den
minister van financien, morgenthau, den minister van oorlog, woodring
den vice-minister van oorlog johnson en den chef van den generalen
staf marschal.L een bespreking gevoerd, welke gewijd was aan de geheeè
militaire situatie en vooral aan de jongste gebeurtenissen op het
westelijke oorlogstocneel.
na afloop der conferentie deelde de secretaris van het witte
huis, early, het volgende mede:
er wordt op het oogenblik een aanvullend plan opgesteld, dat die
kwesties der landsverdediging zal regelen, welke niet vervat waren
in de eerste
congresboodschap.
de gewoonlijk goed ingelichte new york times meldt uit Washington,
dat een der deeLnemers aan de conferentie een te verwachten nieuw
crediet op 750 millioen dollar raamde, dat gebruikt zou worden tot
moderniseering van het amerikaansche leger, roosevelt houdt zich
bezig met het denkbeeld van een volkomen gemotoriseerd leger van
750.000 tot een millioen man, waartoe terstond 3.000 bommenwerpers
en jagers, 1500 tot 2.000 tanks, 500 zware houwitsers en een voor-raad
bommen voor dertig millioen dollar in bestelling dienden te
Worden gegeven,
(wordt vervolgd -o/jb)
13.54


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden