Scan van ANP Grote Net 31-05-1940, pagina 84 van 118

band 75)
buitenland*
plaatsvervangend commissaris van oorlog naar riga.
k a u n a s, 31 mei (dnb) .-de plaatsvervangende commissaris van
oorlog, luktenow, die op zijn inspectiereis de in de baltische
landen gestationneerde sovjettroepen heeft bezocht en sedert
afgeloopen zondag in kaunas verblijf heild, is vanmorgen met een
speciaal vliegtuig in de richting van riga vertrokken, bij zijn
vertrek waren hooge littausche militairen aanwezig, ook de
littausche gezant te moskou, die sedert afgeloopen maandag hier
vertoefde, is weer naar moskou teruggekeerd.-
(4102/1616-as/ha)
zittingsperiode van den sojm gesloten.
k a u n a s, 31 mei (dnb)
de littausche sejm heeft vandaag
zijn buitengewone zittingsperiode gesloten, de gewone herfstzitting
zal 15 september beginnen.-
a
lees in kop: sejm -
4102/2016-as/ha)


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden