Scan van ANP Grote Net 29-05-1940, pagina 60 van 116

a n p
den haag
14.59 uur
10)
weer muziek in den haag.
' s -g r a v e n h a g e ,
29 mei.-de burgemeester van 's-gravenhage
maakt in overeenstemming met de duitsche m i l i t a i r e overheid
bekend, dat het wederom toegestaan i s muziek te doen maken door
orkesten en draaiorgels op de plaatsen waar dit voorheen was '
geoorloofd, zooals in cafe's,
bioscopen en op de openbare straat,
echter met deze beperking, dat geen muziek en liederen te-n gehoore
mogen worden gebracht, die van een aan duitschland vijandige ge-zindheid
b l i j k geven of van opwindenden aard z i j n.
(3881/wn/st)
38,
axwxpxxeï&TssxhaHg
einde uitzending den haag
15.00 uur
m


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden