Scan van ANP Grote Net 28-05-1940, pagina 85 van 117

de c a p i t u l a t i e van belgie.
i s t e n b o o l , 28 mei.-(d.n.b-.) het bericht,dat de koning der
beige--! de wapens heeft 'neergelegd,heef t in de middagpers eer gewel-dige
sensatie gewekt.het publiek toont zich voor een deel sterk
getroffen.men hoort in gesprekken de meening naar voren komen,
dat de ergste toestand voor de geallieerden i s ingetreden.de kranten
worden druk verkocht.
(41 0 2 -1 5 1 6 -j n / f s)
18.30
band 91.
financiën
verkorte balais van de nederlandsche bank n.v
voornaamste c i j f e rs
27 mei
20 mei
binner-land'sche wissels . ..
papier op het buitenland.
beteeni-qe
voorschotten aan het r i jk
gouden punt en -materiaal
zilver-:-'1 mur^-enz.
. . . . ..
totaal munt.en -materiaal
b a r: k b i j
t e n i n o n loop..
bankasBignatien in omloop
rek. cour. saldi van het r i jr
r--k. cour. s > l d i v an andere n
i r-
. cour. selcli.
f .
63 .286 .559
f .
38 .704 .534
f .
300 .000,
f .
750 .000
f .
251 .211 .187
f .
262 .925 .895
! •
15 .000 .000
f .
15 .000 .000
f . 1 . 1 1 5 .370 .799
f . 1 . 1 15 .370 .799
f .
8 .794 .792
f .
7 .339 .687
.c
T . 1 . 1 24 .165 .591
f . 1 .1 22 .710 .486
T . 1 .262 .559 .390
f . 1 .260 .567 .230 f .
1 0 .086
f .
9 .107
f .
— —
.
c 'f .
207 .760 .349
' .
f .
193 .191 .485
jC I •
207 .760 .349
f .
193 .191 .485
(3 917 'hv)
18.35


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden