Scan van ANP Grote Net 29-05-1940, pagina 92 van 116

p t

tennis
m

  • * '

(m
É
I I) 1 « I
enwedstrijd in boedapest.
b e| P l i j n, 29 mei (a n p) -op het marg.aretha*eiland in
vindt van 7 tot 9 j u n i a . s . de landenwedstrijd plaats tusschcj
SddaitiGbhland en b i n g a r i j e .
deze wedstrijd zal bestaa
uit vier enkelspelen^ en een dubbelspel, voor duitschland zu ¥ 'I !
--; ü i : t
r
^pfert ( b e r l i j n ) , e
.och (muenster)
1§|Sj vpn me taxa (we
} . voor hongarije zullen waarsch i j n l i ^ ^H
o ir, e -asboth, gabory, alsmede s z i g e t i . -
(3507 kk/hv)
| zw|:nirnen
ado;f kief er verbetert wereldrecord
n e .
w
y o r k, 29 mei (a n p) -b i j de u n i v e r s i t e i t s -
kampioenschappen in de vereenigde staten verrichtte de bekenje
zwê'imer adolf kief e r , die b i j de olympische spelen als over 3 a ;
^•paar uit
kwam, een by zond ere prestatie, door
z ^ ^ l
wer'ildrrcörd op de 100 yards rugslag te verbeteren en van 5|,8 K n r. Vi:rt AM r "7 O r> ^
KnHi 1 I
I
s e c .
b r e n g e n 0 p 5 7 , 9
s ec «
(35Q7 :: /hv)
mm


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden