Scan van ANP Grote Net 09-05-1940, pagina 50 van 203

a n p amsterdam
11.45 uur
band 52)
financien voorbeursoverzicht .
het zakenverkeer op de wisselmarkt te amsterdam was
hedenmorgen van kalmen aard .in hoofdzaak ging de belangstelling
uit naar het pond sterling .in verband met de groote beroering
in het britsche parlement had het britsche devies gisteren onder
flinke pressie gestaan en op de beurs was het zelfs ingezakt tot
6.25 terwijl de officieele noteering 6.26 1/2 bedroeg.hedenmorgen
was de rust tot op zekere hoogte teruggekeerd en de daling vond
geen verderen voortgang, integendeel kon een vrij aardig herstel
worden geconstateerd .niettegenstaande amerika voor het pond
sterling wederom een lager noteering had afgekondigd ,werd te arnstera
onmiddellijk boven den vorigen officieelen prijs afgedaan nl.
tegen 6.30 a 6.32 , waarna geleidelijk aan een verdere verbetering
kon worden opgemerkt en tenslotte werd gehandeld tegen prijzen,
loopende van 6.32 tot 6.35 .
de fransche francs gedroegen zichb
in sympathie met den koppel-genoot
en bij een vorige
officieele
noteering van 3 . 5 5 , konden zij zich zich
hedenmorgen naar boven werken tot 3.57 a 3.60. een bepaald zwakke
stemming bestond
voor belga's .reeds dadelijk werd op een lager
peil gehandeld en werden zaken gedaan tegen 31.33 a 31.37. vervol-gens
voltrok zich een vrij scherpe reactie ,die nog altijd in verband
moest worden gebracht met de internationale politieke spanning .
later in den ochtend werd zelfs gehandeld tegen 31.21 a 31.25 .
zwitsersche francs waren vrijwel onveranderd en golden 42.22 a
42.26.duitsche marken waren 7 5 . 5 5 a 75.60. voor Stockholm werd een
prijs genoemd van 44.90.
op de termijnmarkt
was weinig te doen.het disagio voor het britscë
pond was iets ingekrompen en bedroeg thans ongeveer 3 1/4
cents
voor 1 maand en 7 3/4 cents voor 3 maanden.voor het overige waren
de noteeringen niet veel veranderd .voor parijs werd een disagio
vernomen van 3 cents voor x 1 maand en 10 cents voor 3 maanden,
voer brussel van 2 cents voor 1 maand en 14 cents voor 3 maanden.
de niet-officieele ochtendbeurs gaf slechts bescheiden omzetten
te aanschouwen.de stemming was echter niet ongunstig, de locale
waarden werden meerendeels
iets boven de vorige slotprijzen
verhandeld .in aku's werd tamelijk druk zaken gedaan, amerikaansche
waarden waren goed prijshoudend .
(3917-ds-dg-


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden