Scan van ANP Grote Net 24-05-1940, pagina 74 van 102

74)
amerika en de europeesche oorlog.
t o k i o, 24 mei (d n b) -de japan times houdt zich
bezig met de
positie der yereenigde staten tegenover den oorlog in europa,
het blad vraagt, waarom de amerikaansche vloot bij hawaii wordt
vastgehouden voor een onduidelijke taak. deze vraag beantwoordt
het blad met te schrijven, dat amerikain onzekerheid verkeert
over de japansche bedoelingen, in den wereldoorlog heeft japan
toezeggingen gedaan, die het amerika mogelijk hebben gemaakt
in den oorlog in te grijpen, het zou thans niet in overeenstemming
zijn met de japansche politiek om eenigerlei waarborgen aan te
bieden, ter einde der vereenigden staten een deelneming aan den oor
Log of ~en directe of indirecte ondersteuning der oerLogcoerenden
mogelijk te maken, echter zou, aldus iie j ap_Ji times verder, een
overeenstemming met japan onnoodige spanningen in den stiller
oceaan kunnen verlichten,
het verblijf der amerikaansche vloot in den stillen oceaan roept
onnoodige onzekerheid op, terwijl rust op den grondslag va":
wederzijdsch vertrouwen zoo noodzakelijk is. het blad besluit
als volgt :
terwijl een overeenstemming over den status quo
van nederlandsch indie tusschen japan, duitschland, frankrijk,
engela^d en
nederland bestaat, is het verwnderlijk, dat amerika
alleen niet overtuigd zou blijven.-
(4102/2018 jn/hv)


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden