Scan van ANP Grote Net 17-05-1940, pagina 10 van 123

10
binnenland
compagnie groningers in besten welstand.
's-gravenhage,16 mei. medegedeeld kan woeden, dat manschappen van de
tweede compagnie, derde bataljon, 36e r.i., commandant kapitein van ft
belkum, hoofdzakelijk bestaande uit groningers, allen zonder y uitzon
dering in den besten welstand verkeeren. de compagnie ligt thans in
gouda.
(l880/as/0l.i3)h
11 01.25
betoogingen in italie.
tegen fransch-britsche controle ter zes.
rome, 16 mei(stefani)uit alle steden van italie komen berichten over
betoogingen, die heden zijn gehouden door studenten tegen het mis-bruik
van de fransch-britsche vlootcontrole. vanavond
improviseerden
indrukwekkende stoeten jeugdige fascisten, legionarissen en een mas-sa
volk overal nieuwe protestbetoogingen tegen &x*al8icfc8BtfcKxxxlaiHBiK«xx
hinderlijkheden der vlootcontrole der geallieerden, er werd gejöiicht
voor den duce en hem wetfden vurige telegrammen toegezonden, waarin de
afzenders hem vroegen hen te beschouwen als ieder oogenblik tot zijn
bevelen, welke zij met ongeduld afwachten, de betoogingen van vandaag
en vanavond eindigden met optpchtén door de voornaamste met vlaggen
versierde straten der verschillende steden onder het zingen van lie-deren.
(5117/jn/cr)
01.30
12
roemeensche ministerraad
bijeen
boekerest , 16 mei (stefani) vanavond is de roemeensche minister-raad
bijeengekomen, vokgens een uitgegeven, officieel communiquexhaa*
heeft de premier een uitvoerige uiteenzetting gegeven over den inter-nationalen
toestand, waaarbij hij den nadruk legde op de hechtheid en
continuiteit der roemeensche politiek, welker doel is neutraliteit
en waakzaamheid.
5117/jn/cr)
01 .32


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden