Scan van ANP Grote Net 23-05-1940, pagina 53 van 101

requisitoir.
de officier var justitie mr. L. de
b l e c o u r t ,
roemde de zaak zeer eenvoudig, de verdachte is een egoist, die
een vermeend onrecht wilde wreken, het is duidelijk, dat
deze man de bedoeling had om de vrouw te dooden. eenige
dager tevoren had hij haar immers nog gezegd: ,, als je biet
bij me terug komt, ga je er aan'', spr. achtte den moord
bewezen en requireerde e e n
g e v a n g e n i s s t r a f
v o o r
d e n
t i j d
v a n
t i e n
j a a r.
de verdediger mr. f. p a u w e l s
besprak uitvoerig de
Psyche van den verdachte: een opvliegende, domme, egocentrische
man, verwend in zijn jeugd en gewend zijn zin te krijgen, pl.
bestreed, dat verd. het plan had het meisje te dooden.
door zware dreigementen hoopte hij haar over te halen bij hem
terug te komen. pl. was voorts van oordeel, dat niet alleen
het kalm beraad en het rustig overleg, doch ook de o p z e t om
te dooden ontbrak, hier hebben we te maken met een liefdes-drama.,
zeer zeker is deze verdachte niet van schuld vrij te
Pleiten, maar ook het meisje is niet vrij van schuld, voor een
ziekelijke woedeuitbarsting zal men toch zeer zeker geen tien
jaar gevangenisstraf kunnen opleggen, pl. rie p de uiterste
clementie van de rechtbank in.
vonnis 7 juni.
(3910/hk/ts)
13.23


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden