Scan van ANP Grote Net 28-05-1940, pagina 110 van 117

32)
afscheid gezant g. aschmann.
t ï :
's -g r a v e n h a g. e , 28 mei.— in een persconferentie ir het
gebouw van het duitsche gezantschap heeft z. exc. c. aschmann,
buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister eer beschikking,
die een andere bestemming gaat volgen, afscheid genomee van,de ! nederlandsche pers, die hij voor haar samenwerking dankte, de
»
perschof van het gezantschap, de heer w. jank , h = eft . daarna de .,
verdiensten van den heer aschmann voor de verstandhouding
tusschen,
het duitsche en het nederlandsche volk herdacht, namens de neder-tandsche
journalisten dankte mr. j. van bolhuis voor de tactvolle
wijze, waarop de heer aschmann zijn moeilijk werk had verricht.
3907/wn/im)
einde uitzending den haag 21.35 uur.


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden