Scan van ANP Grote Net 22-05-1940, pagina 55 van 110

27)
kostelooze taken instituut voor individueel onderwijs.
' s -g r a v e n h a g e ,
22 mei.--de secretaris-generaal, wnd.
hoofd van het departement van onderwijs, kunsten en wetenschappen,
maakt in aansluiting aan punt 4 (rom.) van de bekendmaking inzake
de hervatting van het onderwijs bekend, dat het instituut voor
individueel onderwijs (ivio), westeinde 13, te amsterdam de
volgende series taken kosteloos beschikbaar stelt.
a. voor het (m)ulo, m.o. en voorb. h.o.
nederlandsche p.t.t. (praktisch toegepaste
taalkennis)
nederlandsch
b.
nederlandsch c (inleid, handeiscorr. )
nederlandsch c 1 (rom.) en c 2 (rom.) (handelscorr.)
vreemde talen a (beginners), b (ge vorderden), c, c 1(rom)
c 2 (rom) (handelscorr.)
aardrijkskunde d (economische aardr. van europa)
geschiedenis
(nederland)
staatsinrichting
economie
algebra
meetk unde
handelskennis
boekhouden
handelsrekenen
e.h.b.o.
stenografie
b. voor het lager onderwijs (5e , 6e en 7e kl.) en het nijver-heidsonderwijs
kunnen voorloopig dienst doen de series:
voorloopers (10 taken, welke vertrouwd maken met schriftelijke
opdrachten)
nederlandsfch inleidend (5e kl.)
nederlandsch a (6e en 7e kl.)
aardrijkskunde a (nederland)
aardrijkskunde b (indie)
aardrijkskunde c (europa)
rekenen inleidend (5e kl.)
rekenen 1 (6e en 7e kl.)
gezondheidsleer
huishoud, beroepen
(meisjes)
landbouw, tuinbouw en bemestingsleer
bestellingen kunnen gedaan worden bij het ivio, westeinde
amsterdam, dat ook verder alle gewenschte didaktische inlichtingen
en adviezen geeft.
3880/ln/im)


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden