Scan van ANP Grote Net 18-05-1940, pagina 60 van 155

de 4e compagnie, 13e depotbataljon bevindt zich in goeden
welstand te wateringen.
de 1e sectie, 2e compagnie, 3e bataljon, 9 r.i. bevindt zich
in goeden welstand, commandant luit. leenstra.
de commandant van de 1e sectie, 48e compagnie mortieren
tuit. roscam abbing deelt mede, dat alten zich in goeden
welstand bevinden.
de commandant van de 103e batterij
LuchtdoetartiLterie,
Luit. wessels, deelt mede, dat allen zich in goeden welstand
te westzaan bevinden.
de commandant van de 23e batterij luchtdoelartillerie uit
slootdorp, Luit. harmse deelt mede, dat alten zich in goeden
welstand bevinden, evenals het personeel van 2 t.t. onder commando
van adjudant huijgens, het bataljon verzamelplaats van 1e grens-batatjon
uit aaiden onder commando van kapt. rutgers, het bataljon
verzamelplaats van het 12e grensbataljon uit annen onder commando
van kapt. eggens, te wieringen in de jeugdherberg te oostertand.
de commandant va n het 2e peleton, 2e compagnie luchtdoel-mitrailleurs,
vroeger gelegerd te btoemendaal, thans te rijnsburg,
meldt, dat alten zich in uitstekenden welstand bevinden.
f|de commandant van de 18e batterij Luchtdoelartillerie te
ijmuiden, res.kapt. cornegoor, deelt mede, dat alten in goeden
welstand verkeeren.
de geheele verbindingsafdeeling brigade a, eerst gelegerd te
ommeren thans te helsdingen bij vianen bevindt zich in goeden
welstand. de te bergen aan zee gelegerde militairen van het 12e depot
bataljon verkeeren zonder uitzondering in goeden welstand,
bataljonscommandant kapitein j.d. van der waall.
luitenant groeneveldt, commandant m.c. 2 , regiment grenadiers
deelt mede, dat de geheele compagnie, behalve kapitein van der
ende, die gedood is, zich in goeden welstand te den haag bevindt.
Luitenant smatlenbroek staf 3 1 r.i. met zijn voLledig
administratief personeel ligt in goeden welstand te wassenaar
3 bataljon 1e regiment infanterie is in goeden welstand te wassenaar,
kapitein botten, eveneens te wassenaar, deelt mede, dat alten
van 3 3 1 r.i. zich in goeden welstand bevinden.
reserve 1e luitenant m.k. verburg deelt mede, dat 3-1-7 r.i.
zich in goeden welstand te vreeland bevindt.


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden