Scan van ANP Grote Net 29-04-1940, pagina 43 van 178

handel adolf. 29/4 1. 1800
2. 752
3. 177
4. 79
5. 131
6. 681
8, 74 -86
60 -72
46 -56
9. 74 -84
60 -72
48 -58
11. 125--135 100-115
85 -95
12.
62
61
59
13.
60
55
40
14
63
58
50
15.
38
29
20
16.
28
21
14
18. korter
kalm
als vorige week dinsdag., prima koe tot 90
prima os tot 88 ct.
20. iets ruimer
tamelijk
onveranderd., prima 1.45
21. matig
flauw
als vorige week dinsdag
22. iets kleiner
stroef
als vorige week.
(3880 ww)
koffie gemengd contract. 29/4
par. 14 1/2
mei
14
spt. 14 1/4
dec. 14 1/4
stemming: kalm
(1880 tr/ww)
suiker gesloten. 29/4
(1880 tr/ww)
12.00 uur


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden