Scan van ANP Grote Net 18-04-1940, pagina 69 van 187

uchtaarva 11 en op sta-'a"~ger .
L o n d s n, 18'-april ( reuter ) het .minister ie van Luchtvaart deelt
ra-d • :
,,gisteren ,woensdag , en in den afgeloopen nacht zijn
uitgebreide lucht operaties ondernomen op verschillende'.punten aan
de kust
van neorwegen.de voornaamste aanval werd gericht .,jopt stavangg
zi
werd ,dat
ij
3
tui
:
-'i'-e a-gedretc -ca r— hoe'; vea~-hr
-.'liegveld .ea-vil! c a vo:" gropte .
ve-gering-hoogt-
rda
gedaan door -er êt"rke groep
bombar-d'ementsv
Lieg tuigen .rechtstreeksche treffers werden waargenomen
op startbane
en men azag, dat'bommen ontplof ten
tussohen transport-;
vliegtuigen,welke geparkeerd stonden:aan den zuidwestkant
van het • -
iegvs
.
-' lu ip ' r Jit
'
uüf
a r
rd
m ( van gevechtstoesteIten..behalve de vliegtuigen,die. op den grond werden-vernield,
gelooft men,dat twee vijandelijke tweemotorige toestellen
neergeschoten zijn. hetzelfde vliegtuig werd des nachts wederom d'ccr
9Tize
c v' ' ' -•
gemc
i ,ds
e
sch -
is aangericht .onze algemeene verkennin.gstuchtmacht • ging voort
:
.
r
lilt eer«
)ver de fjorden
i!
1
rsche
ust.
i geringe hoogt
r
r ich
op
-' gezien werd ,dat -e
r ff r i sio
.c
een voorradenschip aangevallen .drie van o nze vliegtuigen ,die
bij deie operaties betrokken waren, zijn niet teruggekeerd •».
(4117-1 01/-.-jr -dg)
de bes tuit er van de donaucornmissie .
L o
n d e n,l8 april( reuter) te lorden gepubliceerde telegrammen
doen het belang uitkomen,dat in talrijke europeesche hoofdsteden
wordt gehecht aan het besluit der internationale donaucornmissie
betreffende controle op de donau.
men komt tot de conclusie ,dat het initiatief
tot het door de
commissie aangenomen voorstel is uitgegaan van roemenie en gesteund
door hcrgarije ,bulgarije er zuid slavie .
roemenie heeft toen het voorstel namens de donaustaten
bij de commissie ingediend' .het blijkt ook,dat duitschland op de
vergadering niet was vertegenwoordigd
.volgens een fransch bericht
uit boekarest wordt do overeenkomst tussohen de neutrale landen aan
de donau
beschouwd als de eerste werkelijke demonstrattiè van eens-gezind
-optreden in dit gebied .
(4113-2014-jr-jg-14,37 uur


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden