Wegenwacht,anwb Algemene Nederlandse Wielrijders Bond

De ANWB zal binnen niet al te lange tijd op de Rjjksweg 13, tussen de Brasserkade en de zwth een systeem van telefoonposten opbouwen op afstanden van twee kilometer zal de weggebruiker dan een telefoonzuil vinden, die hem in staat stelt alarm te slaan bij het wegenwachtstation, dat langs de rijksweg komt. Vandaar wordt eventueel dan politie en andere hulpverleningsdiensen gewaarschuwd./De ANWB zal binnen niet al te lange tijd op de RIjksweg 13, tussen de Brasserkade en de zwth een systeem van telefoonposten opbouwen op afstanden van twee kilometer zal de weggebruiker dan een telefoonzuil vinden, die hem in staat stelt alarm te slaan bij het wegenwachtstation, dat langs de rijksweg komt. Vandaar wordt eventueel dan politie en andere hulpverleningsdiensen gewaarschuwd.

In: Amsterdam

Niet voor commercieel gebruik