Bussum-avoro's Televisier-discussie Anti-remwet

DE ANTI-R.E.M.-WET WAS HET ONDERWERP VAN EEN TWEETAL INTERVIEWS DIE DRS. F.A. (Ferry) HOOGENDIJK VRIJDAG IN AVRO'S TELEVIZIER HAD MET DE MINISTER VAN JUSTITIE MR. Y. (Yvo) SCHOLTEN EN DE HEER C. (Cornelis) VEROLME. OP DE FOTO HET ONDERHOUD VAN DRS -HOOGENDIJK (L) MET DE HEER VEROLME. (R)

Auteur: Ruud Hoff
In: Bussum

Niet voor commercieel gebruik