Nederland-staatsbezoek-julius Nyerere

Woensdagochtend is president dr julius k. Nyerere van de verenigde republiek van tanzania voor een vierdaags bezoek aan ons land op de vliegbasis soesterberg aange-komen. De president werd op de vliegbasis verwelkomd door z.k.h. Prins bernhard.

Auteur: Jacques Klok
In: Soesterberg

Niet voor commercieel gebruik