Den Haag-installatie -t.v. Commissie

Dinsdag is de pacificatie-commissie van de n.t.s. Door de minister van o.k. En w. z.exc. Mr bot geinstalleeerd. Op de foto zien we een overzicht van de vergadering tijdens de rede van de minister.

Auteur: Ben Hansen
Met: Bot Theo
In: Den Haag

Niet voor commercieel gebruik