Binnenlandse Strijdkrachten

Op 4 mei 1945 kreeg prins Bernhard in Beekbergen, namens generaal Montgomery, van de Canadese generaal Foulkes strikte orders dat zijn N.B.S. (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten) geen wapens mocht dragen en dat alléén de geallieerden de Duitse troepen mochten ontwapenen.

Slechts een klein select groepje leden van de Binnenlandse Strijdkrachten, die door de Canadese generaal Foulkes of zijn vertegenwoordigers waren geautoriseerd, mocht wapens dragen. Deze gewapende BS'ers waren voorzien van Britse armbanden. Maar zij mochten dus geen Duitse soldaten aanhouden en ontwapenen.

Desondanks heeft het merendeel van de BS'ers in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, etc., zich niets van de instructies aangetrokken en ging toch gewapend de straat op om Duitse soldaten te ontwapenen. Bekend is hun optreden tijdens het bevrijdingsfeest op de Dam in Amsterdam op 7 mei 1945, dat geresulteerd heeft in een bloedbad.
Terwijl de Dam volstroomde met feestgangers begonnen met stenguns gewapende BS'ers Duitse soldaten hardhandig aan te houden en te ontwapenen. Toen er in de Paleisstraat ook nog eens een Duitse soldaat werd neergeschoten, die had geweigerd zijn pistool af te geven, brak er een vuurgevecht uit tussen matrozen van de Duitse Kriegsmarine en de BS. Door rondvliegende kogels en mensen die onder de voet werden gelopen vielen er onder de feestvierders veel slachtoffers.

Ook elders in de stad waren schietpartijen tussen gewapende BS'ers en Duitse soldaten, zoals bij het Centraal Station, het Vondelpark, de Amstelveenseweg, etc.

De Canadezen waren woedend dat de BS'ers zich niet aan hun instructies hadden gehouden. Ze kregen te horen dat er meteen op hen geschoten zou worden als ze zich nogmaals gewapend op straat vertoonden, of zelfs alleen maar een schiethouding zouden aannemen.

Ook in veel andere steden waren er schietpartijen tussen de BS en Duitse soldaten. Zo gingen in Utrecht op 7 mei 1945 twaalf met stenguns bewapende BS'ers de straat op om Duitse soldaten te ontwapenen. Bij het Wilhelminapark hielden ze een legertruck staande en werden de Duitsers gesommeerd hun wapens af te geven. Aangezien ook zij de strikte opdracht hadden om zich alleen over te geven aan de geallieerden werd dit geweigerd. Net als dezelfde dag in Amsterdam het geval was, werd ook hier een Duitse soldaat neergeschoten om de eis kracht bij te zetten. Bij het daarop volgende vuurgevecht kwamen tien van de twaalf BS'ers om het leven.

Geschat wordt dat vlak na de bevrijding meer dan honderd mensen om het leven zijn gekomen door het onverantwoordelijke gedrag van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten die, ondanks de strikte instructies die ze hadden gekregen, toch gewapend de straat opgingen om Duitse soldaten aan te houden en te ontwapenen.

Meer informatie op Gerard's WOII blog.