Groningen-jubileum-driehonderdvijftig Jaar

Ter gelegenheid van het driehonderdvijftigjarig bestaan van de rijksuniversiteit van Groningen zijn woensdag een aantal eredoctoraten uitgereikt. Koningin Juliana werd ere doctor in de faculteit der sociale wetenschappen. Op de foto vlnr prinses Beatrix koningin Juliana prins Bernhard en prinses margriet.

Auteur: Ben Hansen
In: Groningen

Niet voor commercieel gebruik