Groningen-jubileum-driehonderdvijftig Jaar

Ter gelegenheid van het driehonderdvijftigjarig bestaan van de rijksuniversiteit van Groningen zijn woensdag een aantal eredoctoraten uitgereikt. Koningin Juliana werd ere doctor in de faculteit der sociale wetenschappen. Op de foto. Prinses Beatrix(r) kijkt toe hoe een ere doctor met de versierselen wordt omhangen.

Auteur: Ben Hansen
In: Groningen

Niet voor commercieel gebruik